دانلود
Double Stickman
در این بازی جذاب از سقوط آدمک باید دو آدمک را در یک زمان کنترل کنید و از موانع دور بمانید.