دانلود
Tap Ball
این بازی ساده و مهارتی نیازمند سرعت، دقت و تمرکز است، روی صفحه ضربه بزنید تا توپ بپرد، از موانع درحال حرکت دور بمانید و بیشترین امتیاز ممکن را بدست آورید.