دانلود
Rose Dash
این بازی اتیازی سرگرم کننده سبک قدیمی دارد! در این بازی چهار کاراکتر وجود دارد که شما باید برای بازکردن قفل آنها سکه جمع کنید.