دانلود
Pin Ball Rush
راکت را به راست و چپ ببرید و امتیاز جمع کنید.