دانلود
Magic Dash
دش جادویی یک بازی دویدن بی پایان است. روی صفحه ضربه بزنید ، بپرید و مراقب جادوگر باشید.