دانلود
Lucha Wrestling
بازی کشتی لوچا بازی کاملی است که در آن باید دشمن را با مهارتهای کشتی شکست دهید، به رقیب اجازه دهید نزدیکتان شود.