دانلود
Jewels Match
در این بازی جذاب و یکسان سازی، سنگهای قیمتی زیبا و رنگارنگ را در یک ردیف قرار دهید و آنها را در جعبه های محکم طلایی خود بشکنید.