دانلود
Bottle Blast
یک بازی ساده و سرگرم کننده از انفجار بطری ها. هدف این بازی انفجار تمام بطری ها پیش از به اتمام رسیدن زمان است.